CHIẾU ẢNH TÍCH PHÂN PHI

CHIẾU ẢNH TÍCH PHÂN PHI

【照影惜紛飛】

(QUỲNH THƯƠNG tiền truyện)

【瓊觴前傳】

Tác giả: THIÊN LẠI CHỈ DIÊN【天籟紙鳶】

Thể loại: BE, ngược luyến tàn tâm

Truyện edit ĐÃ được sự đồng ý của tác giả (***)

此越文章已經得到作者的容許

Chuyển ngữ: Quick Translator TAO

Biên tập: Mọt sách POCA

:….: 01 :….: 02 :….: 03 :….:

:….: 04 :….: 05 :….: 06 :….:

:….: 07 :….: 08 :….: 09 :….:

__oOo__

Advertisements

8 thoughts on “CHIẾU ẢNH TÍCH PHÂN PHI

  1. Pingback: Chiếu Ảnh Tích Phân Phi | Kho tàng đam mỹ - fanfic

  2. Pingback: Các tác phẩm Thiên Lại Chỉ Diên | Một Miền Hoa Cúc

  3. Pingback: [TG] Thiên Lại Chỉ Diên | Kurokochii

  4. Pingback: [HỆ LIỆT] Danmei | Kurokochii

  5. Pingback: Đam mỹ hay đã đọc – Bí Ngô

  6. Pingback: Đam mỹ hay đã đọc K=>R – Bí Ngô

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s