Archive | May 2014

VĂN TẾ TỬ SĨ LỚP 11D1

Chợt nhớ… một thời ngày đó.

VĂN TẾ TỬ SĨ LỚP 11D1

Continue reading

Advertisements

NGUYỆT TÀ BÍCH SA SONG

ntbss 1

NGUYỆT TÀ BÍCH SA SONG

Tác giả: LAM SẮC SƯ

Truyện edit đã được sự đồng ý của tác giả (***)

Chuyển ngữ: Quick Translator TAO

Biên tập: Mọt sách POCA

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ái tình, nhẹ nhàng

Continue reading