Archive | June 2014

Protected: [HỒNG NHAN LOẠN] Chương 46

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

[Chanh Dực] BÁN SINH THÁN

ban sinh than

半生嘆•書繩水山中壁

BÁN SINH THÁN • THƯ THẰNG THỦY SƠN TRUNG BÍCH

Khúc Than Nửa Đời  Ghi chép về vách trong núi Thằng Thủy

-|-|-
[Dẫn]
晉平元年,過繩水,兩岸有山,壁立入雲,衰草寒禽,不得其名。
Năm thứ nhất Tấn Bình, qua Thằng Thủy, đôi bờ có núi, dựng đứng chọc mây, cỏ thấp chim lạnh, chẳng giống kỳ danh.
恰逢月落参横、四野寂寥、万物萧索,忽念稼轩翁,长吟“把吴钩看了、阑干拍遍”之句。
Vừa khéo gặp lúc mặt Trăng lẩn khuất, sao Sâm vắt ngang, bốn bề tịch liêu, vạn vật tiêu điều, bỗng niệm “Ông cụ Giá Hiên”, ngâm dài câu “Bả ngô câu khán liễu, lan can phách biến”. [Đem gươm báu ra xem, lan can đứng tuốt]
哀哉,半生沉浮,何其似之!
Than ôi, nửa đời nổi trôi, làm sao kể xiết!
-|-|-

作詞:葦間風鶴
Lời: Vi Gian Phong Hạc

作曲/編曲/二胡/吉他/混音:青書君
Nhạc / Biên soạn / Nhị hồ / Ghita / Trộn âm: Thanh Thư Quân

琵琶:東北餡餃子【金燦燦】
Tỳ bà: Đông Bắc Hãm Giáo Tử [Kim Xán Xán]

笛子/簫:天氣晴朗【金燦燦】
Sáo / Tiêu: Thiên Khí Tình Lãng [Kim Xán Xán]

演唱/和聲編寫/後期:橙翼【墨明棋妙】
Trình bày / Biên soạn hòa thanh / Hậu kỳ: Chanh Dực [Mặc Minh Kỳ Diệu]

念白:天韻曉曉【星之聲】
Độc thoại: Thiên Vận Hiểu Hiểu [Tinh Chi Thanh]

海報:蠍五
Poster: Hạt Ngũ

特別鳴謝:蝶傷情【金燦燦】
Đặc biệt cảm ơn: Điệp Thương Tình [Kim Xán Xán]

Continue reading