ĐƯỜNG TU

ĐƯỜNG TU

Con chân phật tử Ngài tử thuở

A Đề – A Di Đà cùng A Dật Đa

Trong biển thuở trầm luân Ngài thị hiện

Cõi ta bà hiện tại Phật Thích Ca

Sen trắng hương trinh ngát bệ thờ

Huệ thơm trầm tích hương thư thoát

Phá mê giải chấp gỡ đường tơ

Từ bao đời trước gây lầm lỡ

U minh bao bọc vướng lòng thơ

Chân như Phật thể tự A Đề

Chánh niệm lòng băng nhận giác mê

Giác mê mê giác đôi vang bóng

Cỗi giải chung quy cội bồ đề

Lau sạch gương trong quét bụi mờ

Trần ai tri kỷ Như Lai khởi

Phật mãi hành thâm pháp giới mê

Giải thoát chúng sanh về bến giác

Tròn trao trọn nhận khắc tâm ghi

Lời vàng kinh điển bao chân thiện

Ác phải cúi đầu phát huệ quang

Hoàn thành bảy báu màu chư phật

Đồng về đảnh lễ đức Thích Ca

A Đề – A Di Đà cùng A Dật Đa

Nhất tề thị hiện Bổn Sư Gia

Cư nhân tăng chủ Tôn Vô Thượng

Lời vàng hiện ngọc cõi Ta Bà

 

                                      Chân Tử Pháp Sỹ

                                      Thùy Dương 09/09/1979

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s