[Đổng Trinh] Ỷ THIÊN KIẾM VŨ

yitian

倚天劍雨

Ỷ THIÊN KIẾM VŨ

*Ca khúc chủ đề game “Ỷ THIÊN” *

作詞:海雷
Lời: Hải Lôi

作曲:董貞
Nhạc: Đổng Trinh

演唱:董貞
Trình bày: Đổng Trinh

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN

風雨相擁誰是誰的英雄
Phong vũ tương ủng thùy thị thùy đích anh hùng

倚天把酒笑問蒼穹
Ỷ Thiên bả tửu tiếu vấn thương khung

揮劍凌空即使縱橫春秋
Huy kiếm lăng không tức sử túng hoành xuân thu

何時海闊天空
Hà thì hải khoát thiên không

Mưa gió xoay vần ai là anh hùng của ai
Ỷ Thiên nâng rượu cười hỏi cao xanh
Huy kiếm vút bay dẫu rằng tung hoành xuân thu
Bao giờ biển rộng trời cao

啦〜〜〜啊〜〜〜
Lạp ~~~ a ~~~
La ~~~ A ~~~ 

風雨相擁熱血江湖論英雄
Phong vũ tương ủng nhiệt huyết giang hồ luận anh hùng

倚天把酒笑看萬里蒼穹
Ỷ Thiên bả tửu tiếu khán vạn lý thương khung

揮劍凌空天地間來去自由
Huy kiếm lăng không thiên địa gian lai khứ tự do

從此海闊天空
Tòng thử hải khoát thiên không

Mưa gió xoay vần giang hồ nhiệt huyết luận anh hùng
Ỷ Thiên nâng rượu cười ngắm trời xanh vạn dặm
Huy kiếm vút bay chao lượn tự do trong trời đất
Từ bấy biển rộng trời cao

俠路相逢共赴這一場英勇
Hiệp lộ tương phùng cộng phó giá nhất tràng anh dũng

燃燒著生命的煙火
Nhiên thiêu trứ sinh mệnh đích yên hỏa

Trên đường nghĩa hiệp gặp gỡ cùng chung nhau một hồi anh dũng
Đốt cháy rực màn pháo hoa sinh mệnh

俠影芳踪生死與共
Hiệp ảnh phương tung sinh tử dữ cộng

目光交錯中溫柔
Mục quang giao thác trung ôn nhu

劍勢如虹劃破長空
Kiếm thế như hồng hoa phá trường không

拯救人間於水火
Chửng cứu nhân gian vu thủy hỏa

Bóng dáng nghĩa hiệp cỏ thơm lưu vết sinh tử cùng nhau
Ánh mắt đan cài đượm ôn nhu
Thế kiếm như cầu vồng rạch vỡ khung trời
Cứu vớt nhân gian khỏi nước sôi lửa bỏng

劍影舞動似歌如夢
Kiếm ảnh vũ động tự ca như mộng

風雨後漫天花紅
Phong vũ hậu mạn thiên hoa hồng

地老天荒中不朽
Địa lão thiên hoang trung bất hủ

Dáng kiếm múa lượn như bài ca giấc mộng
Qua mưa gió hoa đỏ khắp trời
Đất trời già cỗi vẫn bất diệt

風雨相擁熱血江湖論英雄
Phong vũ tương ủng nhiệt huyết giang hồ luận anh hùng

倚天把酒笑看萬里蒼穹
Ỷ Thiên bả tửu tiếu khán vạn lý thương khung

揮劍凌空天地間來去自由
Huy kiếm lăng không thiên địa gian lai khứ tự do

從此海闊天空
Tòng thử hải khoát thiên không

Mưa gió xoay vần giang hồ nhiệt huyết luận anh hùng
Ỷ Thiên nâng rượu cười ngắm trời xanh vạn dặm
Huy kiếm vút bay chao lượn tự do trong trời đất
Từ bấy biển rộng trời cao

俠影芳踪生死與共
Hiệp ảnh phương tung sinh tử dữ cộng

目光交錯中溫柔
Mục quang giao thác trung ôn nhu

劍勢如虹劃破長空
Kiếm thế như hồng hoa phá trường không

拯救人間於水火
Chửng cứu nhân gian vu thủy hỏa

Bóng dáng nghĩa hiệp cỏ thơm lưu vết sinh tử cùng nhau
Ánh mắt đan cài đượm ôn nhu
Thế kiếm như cầu vồng rạch vỡ khung trời
Cứu vớt nhân gian khỏi nước sôi lửa bỏng

劍影舞動似歌如夢
Kiếm ảnh vũ động tự ca như mộng

風雨後漫天花紅
Phong vũ hậu mạn thiên hoa hồng

地老天荒中不朽
Địa lão thiên hoang trung bất hủ

Dáng kiếm múa lượn như bài ca giấc mộng
Qua mưa gió hoa đỏ khắp trời
Đất trời già cỗi vẫn bất diệt

-RAP-
俠影芳踪生死與共
Hiệp ảnh phương tung sinh tử dữ cộng
目光交錯中溫柔
Mục quang giao thác trung ôn nhu
劍勢如虹劃破長空
Kiếm thế như hồng hoa phá trường không
拯救人間於水火
Chửng cứu nhân gian vu thủy hỏa
Bóng dáng nghĩa hiệp cỏ thơm lưu vết sinh tử cùng nhau
Ánh mắt đan cài đượm ôn nhu
Thế kiếm như cầu vồng rạch vỡ khung trời
Cứu vớt nhân gian khỏi nước sôi lửa bỏng
劍影舞動似歌如夢
Kiếm ảnh vũ động tự ca như mộng
風雨後漫天花紅
Phong vũ hậu mạn thiên hoa hồng
Dáng kiếm múa lượn như bài ca giấc mộng
Qua mưa gió hoa đỏ khắp trời
-End RAP-

俠影芳踪生死與共
Hiệp ảnh phương tung sinh tử dữ cộng

目光交錯中溫柔
Mục quang giao thác trung ôn nhu

劍勢如虹劃破長空
Kiếm thế như hồng hoa phá trường không

拯救人間於水火
Chửng cứu nhân gian vu thủy hỏa

Bóng dáng nghĩa hiệp cỏ thơm lưu vết sinh tử cùng nhau
Ánh mắt đan cài đượm ôn nhu
Thế kiếm như cầu vồng rạch vỡ khung trời
Cứu vớt nhân gian khỏi nước sôi lửa bỏng

劍影舞動似歌如夢
Kiếm ảnh vũ động tự ca như mộng

風雨後漫天花紅
Phong vũ hậu mạn thiên hoa hồng

地老天荒中不朽
Địa lão thiên hoang trung bất hủ

Dáng kiếm múa lượn như bài ca giấc mộng
Qua mưa gió hoa đỏ khắp trời
Đất trời già cỗi vẫn bất diệt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s