AI !

AI!

 

Ai – se ý chí

Sấm gào gió thét

Thần thông hài bảy dặm

Vượt không gian

Bất chấp thời gian

Rút gọn trọn trường xu

Chưa lệ chi tròn trao

Chưa như ý ngọc đáp

Trọn cả thể tình

Tình tròn ngọc nhuận trọn băng thanh

Ai – trồng vun

Ai đun đẩy sóng

Nhạc liễu gọi Hoàng Anh

Chim reo ca liền cánh

Xít lại thiết tha da diết

Cây reo ca liền cành

Tương hội rồi Sát na hàm a tăng tỳ kiếp

Cực đại thành tế vi không gian

Không em thành không anh

Bây giờ bao giờ có em thành có anh

Đêm buồn đêm xa em

Vắng trăng sao sáng lên niềm nhớ

Anh buồn lắm em

Huống hồ một đêm hai đêm ba đêm

Bốn đêm năm đêm sáu đêm

Và giờ thì bảy đêm

Phà Tân An nước chảy về Hội An mềm lòng

Sóng đùa dai sóng lùa dai cành cỏ mềm

Sóng lướt thước ân tình

Nhớ thương chi – dạt dào chi – tràn bờ chi

Lòng ai thêm mềm

Còn hơn ai hơn cả xưa nay người yêu

Yêu người yêu chân thành cuồng si

Thuở nảo thuở nao

Mười hai thiên mã đề không, Không đủ làm chân

Người tình si tìm dâng Mân Việt lệ chi

Trường An thường an cánh ngọc tay ngà

Ai vê chi cho tròn khối nợ tình si

Cho đã tròn thêm tròn quả lệ chi

Ai yêu cho vay? Ai trả ai?

Ai thương tưởng mướn Ai đền đáp ai!

Ngùi ngùi yêu ngùi ngùi thương mà sa lệ chi

Nhuần hương điểm ngọc quả lệ chi

Hai mươi mốt Tuất thì

Thuở cỡi gió vượt sóng ra đi

Người tình si về với người tình si

Dòng đầu tìm dòng cuối

Dòng đầu suối Tương Giang cũng Tân An

Ngưỡng vọng cửa Hội An

Trường Giang nghiêng mình dòng cuối

Chỉ tình chân chỉ tình nhân đủ oai thần

Duỗi vươn dài cánh tay đắm đuối

Bàn tay gân guốc

Vượt không gian bất chấp thời gian

Thu hình nằm gọn trong lòng

Bàn tay dịu mền đắm đuối

Sóng vỗ mạn phà đang rễ tay ai

Cùng xuất thiên cùng cao giọng khải ca

Thủy bộ thuận giòng về biển ca quê nhà

Tất nhiên đến như nhiên

Tự nhiên đến cố nhiên

Nhịp song đồng nhạc bản

Thời thời lớp lớp Vạn Lý Tình Ca

Quyết gần nào ngại đường xa

Một gần muôn cách không xa

Cách dài Truông Hiệp Đức

Cách rộng Phà Trường Giang

Cách sông cách ngàn lòng nào cách xa

Đồng thinh âm hưởng Giọng ểnh Ương

Hổn hổn yêu đương ao vắng

Nhạc nghịch thuận hòa tấu gấu ó thôn xa

Có cây có cây

Lá nghiêng mình thì thào ngõ lá

Dậy tình đêm cận kề duyên dáng

Hoa nhoẻn miệng cười hoa

May thoáng là ai lời từ đâu lại

Gió hướng về đây tố đến cùng ai

Lai lai dìu dịu êm êm khẻ dậy hương hài

Kiên cương mãnh liệt hào hùng dấn gót

Phiêu bồng thần tốc không hai

Đạp lên sông núi

Sang bằng chướng ngại

Lướt sóng vượt chông gai

Nhất tâm nhất đức

Nhất hướng về ai

Cường độ trào lòng

Thuở dậy bụi hồng ý niệm

Đóng vai Hoàng Tế dậy tình trai

Mũi tên buông cướp đường dài

Về Trường An Thường An với Nữ Hoàng

Nàng chỉ một không hai

Tình gió xua đêm đêm đơn côi

Đêm đơn côi đêm cô lánh

Đêm đen tối hỗn mang

Thuở khai nguyên trời đất đen vàng

Gió cỡi giải sương dày ủy mị

Gió mơn man ve vuốt

Ấm lòng hoa hừng má thắm rỡ đài vàng

Gió âu yếm nương nương liễu yếu

Mến trìu nhẹ nhấn cung đàn

Êm êm lùa mây vờn sóng

Bủa giăng dàn trải tơ trăng muôn ngàn

Nơi bao la trời rộng

Ấp yêu thích thảng

Núi tiếp sông dài gạch nối

Hòa đồng bằng bát ngát biển mênh mang

Về với nàng xa xửa xa xưa

Muôn vạn kỷ sau này sau nữa muôn vạn trường can

Tình ta tình hoa bước bước sinh hoa

Đóa đóa sen vàng tinh tú kết tràng

Đỉnh nguồn chí cửa vẹn vừa Trường Giang ảnh chiếu Ngân Giang

Này pha lê này lưu ly này xà cừ này trân châu

Này mã não này kim hoa này an nhạc kết liên hoàn

Vàng trau ngọc chat tự tòa chương thiên đàng

Tròn trao trọn tặng nàng

Cởi mau khóa ngọc tháo khoán then vàng

Nàng hỡi nàng chưởng quản cung hàng

Mở rộng lòng đón nhận xán lạn tình yêu

Ánh trăng mơ màng hòa bình minh dương quang huy hoàng

Đến đến nơi rồi không còn bóng tối ảm phòng loan

Trong vòng tay của Chàng của Nàng có Thiếp có Chàng

Hát rằng: Tình ta tay sắt tay cầm

Lứa đôi hòa điệu hòa âm nhau cùng

Tình chung tay bắt tay cầm

Mắt soi sóng mắt môi tầm vành môi

Âm hòa Dương hợp

Vũ trụ dung môi

Đồng hóa tương hấp

Lứa đôi một thôi.

                Pháp Chỉnh Thích Bông

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s