CHA MẸ

­­­CHA MẸ

Viết thay Ngũ Anh Đường

Đại diện Đặng Thùy Anh

 

Mẹ đàng ngoài đầu màn Quảng Nam Thừa Tuyên

Cha đàng trong Bình Định kế tiếp Thừa Tuyên

Mẹ gái út cưng Ngũ Hành xanh đỏ

Cha trai Đồ Bàn vượt đèo Nhong giải thử

Hay! Chùa Tam Thai cùng gái Đằng Vương

May! Chùa Tam Thai cũng gác Đằng Vương

Hai phía đèo Nhong duyên trời kết Tơ Hường

Cha em Hoàng Đế thành Đồ Bàn

Vượt đến Cố kinh Trà Kiệu đất mẹ Hành tàng

Cùng lên nhang – gió – sứ trắng vàng tươi mát

Thỏ Ngọc lướt chầm chậm Ác Vàng bước dài dài

Thủ thỉ đáp Thủ thỉ

Góp biển thêm rộng sông thêm dài:

Nguyện Ước Xanh Chàm

Ông Ngoại Phan Châu Tụng tặng cha đôn thành tâm ý

Bà Nội nhận mẹ lạy Tiểu Thạnh trọng Lục Du Chân Thường

Thế rồi Sen Tịnh Đế – quân tử – thục nữ – Hoan lạc động Tịnh Vương

Nội chấp nhận Mẹ góp Cha hoàn dưỡng đàn con lớn bé

Ngoại mừng Ngoại mến Cha quên quê Cha cách tỉnh xa đàng

“Tiếng đàn trong tiếng đàn ngoài quấn quit

Vào giữa mái tranh giường chồng giường chống

Rứa Mô Chừ Mẹ hỏi điều muốn biết

Ngạc nhiên gì Cha thốt : Úi Chu Cha.”

Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt

Ru tuổi thơ theo hai điệu bổng trầm

Cha thánh thót: Qua nhớ thương Em Bậu

Mẹ thánh thót: Em nhớ thương Anh Bậu

Cha hát dặm bài: “Phụ Tử tình thâm”

Mẹ hát dặm bài: “Mẫu Tử tình thâm”

Cha ra đàng ngoài Mẹ vào đàng trong

Cha mến đàng ngoài Mẹ thương đàng trong

Cha theo Mẹ lên non cho con ăn trái lòn bon

Lòn bon ngọt ngọt tròn tròn in hằn móng tay Cha thắm thiết

Mẹ theo Cha  cho con ăn trái xoài vì Mẹ muốn:

Gió đưa mười tám lá xoài

Lấy  chồng Bình Định vui dài đường đi

Muốn ăn bánh ít lá gai

Lấy chồng Bình Định vui dài đường đi

Tình Bắc ý Nam không hai Nam Bắc

Ý Bắc tình Nam thống nhất Bắc Nam

Mẹ bắc khởi Thừa Tuyên Quảng Nam Bắc Thái Thủy

Cha nam trung Thừa Tuyên Bình Định Nam Thái Sơn

Nghĩa tình Thái Thủy – Thái Sơn

Xoài Bình Định kết lòn bon Quảng Đà

Sinh năm con tròn lòn bon ngọt xoài dài dài

Thùy Anh dương liễu sóng bờ vai Kim Đài

Quỳnh Anh tiểu muội Dương Đài ngũ linh

Cả thương bất nhị thanh thương

Như như duy nhất chung chung chân thường

Một thương tánh thể trí tâm

Lắn vần Trâu Điển thích thân Thiệu Bình

Một thương vai nghĩa vai tình

Mạnh Quang xứng lễ biết mình Văn Quân

Một thương Y Dược Sư Vương

Thùy Dương diễm thúy Chân Tôn anh thuần

Một thương phẩm cách thanh cao

Đời long Hưng kết nhập vào đời em

Một thương vườn hạnh cơ cầu

Phương phi mủm mỉn tươi mầu cảnh trang

Một thương lưu thủy cao sang

Quốc bằng tiên tiến hồng nhàn cao ca

Một thương trần nhị linh hoa

Non Quỳnh cánh ngọc đượm đà thân thương

Hoa lành trái ngọt thơm ngon

Thơm xoài dài dài ngọt lòn bon ngon

Hát rằng: Nghĩa tình thơm ngọt thơm ngon

Nghĩa xoài thơm ngọt tình lòn bon ngon

Cha ngợi: Vượn bồng con lên non cắn trái

Anh thương mình sim ngọt đồi sim

Không đành tim vỡ hoa tim

Sông sâu lội – đèo cao lao – quyết tìm

Bây giờ duyên đẹp tình sim

Duyên sanh tình liễu duyên tìm người thương

Ăn ở hay tính toán non già

Đời bỉ thiếu thời há chỉ ta

Thêm vui Đời – Đạo thoát bon chen

                                Pháp Chỉnh Thích Bông

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s