THƠ NGUỒN THƠ

THƠ NGUỒN THƠ

 

Gặp nhau xuân tứ trẩy nguồn thơ

Biển dục thuyền trang trải ý thơ

Gió vút nguyệt trình hoa cánh thiếp

Bến chào Hoa ngoạn nguyệt mơ thơ

Vị hoa xinh Bướm tình sâu trượng

Vì bến dong thuyền duyên dáng thơ

Thỏng bước đong đưa đời kiếp trọng

Gặp nhau xuân tứ trẩy nguồn thơ

                                                P.C.T.B

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s