TÌNH TA

TÌNH TA

 

Tình tươi tỉnh Thạch Sanh Công Chúa

Dựa gốc đa mướn mái thanh hiên

Trời tạng mặt trăng luân phiên

Cây liền cành nhánh chim liền cánh vai

Tình sống hùng kinh luân nông trại

Lưới bắn săn mở góc Thành Thang

Độ nhân y dược tay vàng

Đồng tâm đồng đức đồng hàng đồng cân

Tình Hiệp Đức xông pha non quế

Đại Lộc ban Thùy quế Hưng hòe

Phương phương gái rượu Giáp Thìn

Cẩm phê mặt ngoại lòng thìn Hội An

Tình Quy Nhơn thiên san vạn thủy

Thú về non nước cá đại dương

Nhà gia thế nước Quốc Anh

Tiểu Quỳnh xí muội thập thành ngũ linh

Cả thương bất nhị thanh thương

Như như duy nhất chân thường chung chung

Một thương tánh thể trí tâm

Lắng vần Trâu Diễn thích thân Thiệu Bình

Một thương vai nghĩa vai tình

Mạnh Quang xứng lễ biết mình Văn Quân

Một thương án tuyết vân xuân

Bảy tuần tiểu kiếp số thân Chuẩn Thường

Một thương tường tưởng triển hùng

Từ lực hoan lạc Trinh Thuần Hoa Anh

Một thương trúc tía tùng xanh

Ngút ngàn Chuông Khánh Ngân Thanh Kim đài

Một thương Đầm lặng liêu trai

Tuấn Hồng gió Việt hài hòa trăng xinh

Một thương nưa nữa hư linh

Bảo Trâm ích cõi tâm ninh tinh kỳ

Một thương hoặc tưởng phi phi

Tế suy vạn hạnh nhất si thất bằng

Một thương lộc tiến phước thăng

Mỹ vân ánh sáng huy hằng thường lai

Một thương nước giếng ngọc trai

Giải tăng thoát tục mây cài cửa không

Một thương y dược sư vương

Thùy Dương diễm thúy chân tôn anh thuần

Một thương nhã đạm liên hương

Tích nhân tu đức thành thương dạt dào

Một thương phẩm chất thanh tao

Đời long Hưng kết nhập vào đời em

Một thương nếp cũ đường men

Gót lân phượng điểm phương thanh bước đầu

Một thương vườn hạnh cơ cầu

Phương phi mũm mỉm tươm mầu cảnh xưa

Một thương minh phượng đương thừa

Trúc mai chiếu thủy triều thơ phiếm đàn

Một thương lưu thủy cao sang

Quốc côn bằng tiến hồng nhàn cao ca

Một thương trầm nghị linh hoa

Non quỳnh cánh ngọc đuộc đà thân thương

Cả thương bất nhị thanh thương

Như như duy nhất chân thường chung chung

                                Pháp Chỉnh Thích Bông

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s