VĂN TẾ BÀ

CUNG DUY:

VIỆT NAM CỘNG HÒA TUẾ THỨ ẤT TỴ NIÊN LỤC NGOẠT THẬP CỬU NHẬT NHÂM THÂN

Cô ai tử: ĐẶNG HOANH

Tức: NGUYỄN THỊ SÁU – PHAN THỊ LIỄU

Xuất gia nhi: ĐẶNG THỊ ĐỀ

Giá nữ: ĐẶNG THỊ TUYẾT MAI

Nghĩa tế: DIỆP THẮNG THUẬN

Tự tôn: ĐẶNG NAM ANH

Hiệp tang môn đẳng:

Ai Điện Vu Hiển Tỹ Tánh Trần Hiệu Hộ Chi Đệ Nhất Hàng Thọ Thất Tuần

Pháp danh: ĐỒNG QUAN

Viết trinh thuận chi linh vị:

Hỡi ơi:

Núi Dĩ trăng mờ nhà Huyên lửa tắt

Tròn trèm trung thọ bảy tuần

Thấm thoắt Phù sanh một giấc

Nhớ Linh Xưa!

Tánh đốc thông minh lòng hằng thuần chất

Tài kinh doanh không phải tiếng đèo bòng

Sự cư xử cũng vào hàng trung chánh

Sắp việc nhà bàn việc họ Đúng Đắng Trăm Bề

Đối chàng rể đãi nàng dâu đằng thằng một mực

Cha vãng trước kề vai gánh  vác

Má yếu già giữ mốt “chưng thường”

Lo tảo lo tần sắm ăn sắm mặc

Má ẩn khuất một vì lờ lạt mây án sao dời

Bệnh cao hoang trầm trọng tìm sâm đổ quế mấy năm trời

Con cháu khờ muôn đoạn sụt sùi khuya sương sớm móc

Máy tạo hóa thày lay lấp ngọc vùi châu ba tấc đất

Ôi thôi thôi!

Lá hẹ dẩm sương Cồn dâu hóa vực

Ngâm ngợi trường ca chén rượu

Cách phong lưu đà chán cuộc trần

Mơ màng xe hạc cung mây

Phụng Cực Lạc mong về Cõi Phật

Tiếc là tiết tằng tôn chưa có

Nựng bồng chưa thỏa chí ngậm đường

Thương những thương cháu Doãn còn thơ

Vâng dạ cửa trường còn giới ý

Than ôi! Duyên ba sanh chút lửa can lòng

Cước nhất nhất sao đành nhắm mắt

Than ôi! Dẫu đổi Thu Đông đừng chia Nam Bắc

Sách có chữ: Cửu Trù Viết Thọ

Lại thêm câu: Bách Tuế Vi Kỳ

Chúng con càng đau đớn

Vời Chín Chữ sóng xao lượng nước cỏ dập sóng dồn

Dõi ngàn trùng mờ mịt móc mây đâu đường nào lối

Trai thừa trọng quan tài ngồi dựa lụy ứa dầm dề

Gái quy ninh giá triệu theo phò mưa rơi lả chả

Thắt Đai Rơm ruột rối tơ vò

Dâng chung rượu lòng đau dao cắt

Đối rằng: Lịch Tam Đảo Vọng Thất Tuần

Trùng Phùng Khảo Tỹ Vĩnh Giả Nhi Tông

Liên Ngâm Nam Gián Cựu Thi Chương

Tự Tại Tây Phương Tân Cảnh Sắc

Thương Thay! Xin Hưởng!

Phục duy cẩn cáo

Thọ chung Canh Ngọ nhật Tý bài

Thành Phục Nhâm Thân nhật Sửu bài

An táng Nhâm Thân nhật Tỵ bài

Côi núi Dĩ sương mờ lớp lớp

Cỏ nhà huyên gió ngợp xiêu xiêu

Phù sinh một giấc tịch lieu

Bảy tuần trung thọ xế chiều bóng dương

Nhớ linh xưa!

Vốn bẩm tính thiên lương liêm trực

Thừa Ngoại Công nhơn kiệt An Nhơn

Phước lành dãy Tượng dòng Côn

Ấm lưu chiêu xuất tiếp nguồn thi thơ

Duyên An Hòa tương cờ diễm diễm

Nhộn Đề Oanh Mai điểm sân Lai

Dạy con nhơn nghĩa một hai

Dẫu mòn bia đá dám sai tấc vàng

Đối hàng họ xóm làng mực thước

Đãi nàng dâu chàng rể đàng hoàng

Từ cha nương áng mây hàng

Yếu già tần tảo chưng thường trước trên

Nhàn tay lơi chén rượu cuộc cờ

Rổi bóng lắng trường thơ án hát

Sắp xe loan thừa giá hạc

Rắp sum vầy nơi Cực Lạc hòng lên

Cháu nội ngoại quanh bên Chánh Sảnh

Con gái trai thọ lãnh di ngôn:

Vàng son bụi – giữ vàng son

Chân thân ngoại vức Chân dung linh đài

Dầm sương dài ngắn chừng canh hẹ

Hóa vực nông sâu lẹ bóng dâu

Ngô đồng rơi rụng lá đầu

Sen hồng cúc trắng thay màu điểm trang

Thời gian chẳng – Thu đông chẳng đổi

Không gian không – Nam Bắc không hai

Phụng quan thừa trọng ngọc trai

Xa linh giá triệu chia hai thâm tình

Má về cha cõi giác huyền linh

Con cùng cháu lòng hành khuất tất

Ruột tơ vò – đai rơm rối

Cúi dâng chung – chung tiễn – đối chứng thiền

Ôi thôi rồi – Cửu địa – Trường thiên

16-06-Ất Tỵ (1965)

                                                                      PHÁP CHỈNH THÍCH BÔNG

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s