VĂN TẾ CHIẾN SĨ HY SINH VÌ TỔ QUỐC

VĂN TẾ CHIẾN SĨ HY SINH VÌ TỔ QUỐC

Than ôi!

Bừng con mắt mà nhìn xem nước mới

Việt Nam độc lập khắp ba kỳ chung một ngọn cỏ

Chạnh tấm lòng sực nhớ người xưa

Chiến sĩ hy sinh dưới chin suối biết bao người mệnh bạc

Hồn Tổ Quốc bơ vơ trong trời đất trở về đây mà nghe tiếng hoan hô

Khí anh hùng hun đúc tự ngàn xưa quây quần lại mà nếm mùi cộng lạc

Các đấng tiên linh xưa!

Nhân cách thanh ký

Thiên tư lỗi lạc

Giống Bách Việt đầu đen máu đỏ trải Đinh Lê qua Lý Trần cho đến Hậu Lê Hoàng Nguyễn  phá quân Mường binh giặc Mọi dong ruổi rừng tên núi đạn đúc xương đồng mà chống đỡ non vàng

Cõi Viên Bang rún cắt nhau chôn từ Bắc Hà vào Thanh Nghệ lần vô Thuận Quảng Sài Thành, tuôn đất Lạp đạp thành Chiêm, xông pha nón gió tơi mưa phơi gan sắt mà lấp vài biển bạc

Giang sơn sanh tuấn kiệt đã đành

Thời thế tạo anh hùng là khác

Dong ngựa sắt Đổng Thiên Vương phá tặc, khói anh linh mây phủ núi Châu Sơn

Phất khăn hồng Trưng Nữ Tướng hưng binh, gương tiết liệt tráng in hồ Lãng Bạc

Trôi máu chảy đỏ sông Bạch Đằng còn gợn sóng. Nhớ những lúc phá Hán Ngô Vương Quyền cầm Hồ Trần Hưng Đạo oai danh kia muôn thuở vang lừng.

Nào những lúc Bình Ngô Lê Thái Tổ, Thảo Mãn Nguyễn Quang Trung công đức ấy ngàn thu ghi tạc huân lao lịch đại rõ ràng sự nghiệp quốc triều càng to tác.

Rưới mưa móc thấm miền Thuận Quảng áo dày cơm nặng khúc Hoài Nam còn nhớ lúc tài bồi.

Phát chông gai mở đất Nam Kỳ, tấc đất ngọn rau bia kỷ niệm vẫn ghi công khai thác.

Cơ đồ nhờ đó mà vững bền

Tộc loại ngày càng thêm phát đạt.

Không may cùng trời đất dun ruổi cõi Á Đông gặp lúc truân chuyên miền Nam Thổ vào hồi trụy lạc oai cường bạo như hùm beo có cánh, nào Mỹ nào Nga nào cường Anh, đại Pháp đã hăm hở mài nanh chuốt vuốt, vạch đường mây mà nhả độc sài lang.

Phận yếu hèn như tôm tép không vây. Kìa Ba, Kìa Ấn, kìa Miến Điện, Xiêm La rụng rời lạc vía xiêu hồn theo làng sóng mà vào hàm kình ngạc.

Hỡi ôi!

Mỗi tiếng sung nổ vang ngoài Thuận Hải nước non nhà cùng chung kiếp điêu linh. Ba sắc cờ phấp phới giữa Hoành Sơn, cây cỏ cũ đã thấy màu xơ xác.

Chén thuốc độc liều mình Phan Thanh Giản, đất Nam Kỳ sáu tỉnh tiêu hao.

Bát trà suông kết liễu Nguyễn Tri Phương, thành Hà Nội bốn bề tan tác.

Tổng đốc Diệu trải bao phen chống cự hết lòng vì nước, quyết tồn vong mà thề với cô thành.

Phò mã Lâm sau mấy trận xông pha tử tiết cùng cha, liều tánh mạng mà phó cho đại bác.

Thảm thương vì vận nước linh đinh

Xao xác bấy lòng người ngơ ngác

Đoàn ứng nghĩa Cần Vương ra ứng trước, nào Phan Đình Phùng, nào Hoàng Hoa Thám lặn lội trong miền sơn cước, đạn vô tình cam thịt nát xương tan.

Đảng xuất dương cách mạng nối theo sau, nào Tăng Bạt Hổ, nào Phan Bội Châu linh đinh ngoài cõi trùng dương, thân vô định mặt bèo trôi song dạt.

Quơ ngọn bút kêu gào đất khách đến chết không quên nước cũ, bên chùa Kim Lãnh Nguyễn Thượng Hiền khí cốt vẫn thanh cao.

Ném quả bom rầm rột quê người, dẫu chưa giết được kẻ thù, trước mộ  Hoàng Cương Phạm Hồng Thái thanh danh càng hách trạc.

Khất sưu vụ Nghĩa Hòa trong Đại Lộc sôi nổi xiết bao thân sĩ vì đồng bào mà quyết chí hy sinh.

Xướng dân quyền Quý Cáp với Châu Trinh chứa chan một tấm nhiệt tình vì Tổ  Quốc mà đem thân gánh vác.

Nào những thuở Duy Tân xướng nghĩa, đem tánh mạng đền ơn minh chúa, Trần Cao Vân khẳng khái dưới gươm đao.

Nào những khi Yên Bái đồ mưu, lấy đầu lâu trả nợ quốc dân Nguyễn Thái Học ung dung trên đảnh vạc.

 Cổ Am nọ là huyệt sào Quốc Đảng, lá trung can đốt cháy dưới than hồng.

Côn Lôn kia là địa ngục dương gian, đống hiệp cốt lấp vùi trên bãi cát.

Chồng trước mặt quỷ cường quyền lên án, công chẳng có mà tội đành phải có, tội vì nước, tội vì dân, tội vì giang sơn xã tắc, phận cô thần bao quản nổi trầm oan.

Nặng trên đầu thần công lý cầm cân, sống như không mà chết cũng như không: chết  vì gươm, chết vì súng, chết vì lam chướng ba đào, hồn chiến sĩ biết đâu miền minh mạc.

Hỡi ôi!

Bên mồ trung nghĩa gió thổi lạnh lùng

Giọt máu oan cừu mưa tuôn man mác

Chết là thiệt sống biết làm sao được, cũng tai cũng mắt cũng mặt cũng mày cũng can trường tâm huyết, lệ Tần Đình khô héo dòng quyên.

Trước đã qua sau dầu có thế nào, nầy cỏ, nầy cây, nầy non nầy nước, nầy thành quách nhân dân, trăng hoa biển mơ màng bóng hạc.

Lẽ tuần hoàn trời đất há vô tình, dòng đào hải biển dâu, đâu là chắc.

Trận Âu chiến đùng đùng sấm dậy, thành Ba Lê một phút tan tành.

Hột Á Liên cuồn cuộn sóng tràn, vung gươm đao bốn bề rân rấc phận anh hùng dầu không quản sống còn lòng quốc sĩ lẽ nào quên báo đáp

Mùi tân khổ xưa từng nếm trải muôn thuở tao phùng một hội, buồn cùng buồn sao vui chẳng chung vui, mối oan cừu nay đã sạch sành sanh, ba sanh thỏa thích mười nguyền, sống phận sống mà thác đành phận thác.

Hỡi Anh Em Đồng Bào Ta!

Nhân ngày Quốc Khánh hoa nở tưng bừng, đứng trước tiềm linh hương bay ngan ngát đem tiểu sử cá nhân ôn lại, kể sao cho xiết.

Mấy dòng chữ máu vẫn chưa phai.

Treo bức tranh liệt sĩ dòm chung, vẽ mấy cho cùng một tấm lòng son đâu dễ lợt.

Nền Độc Lập hiện nay còn xót nổi, biết bao việc học, việc nông, việc công, việc thương, việc quốc gia xã hội

Nặng hai vai nợ nước ơn vua

Chữ đồng bào gẫm lại vẫn đinh ninh, chẳng lựa là anh, là em, là cha, là mẹ, là cố cựu thân bằng chung một giống con Hồng cháu Lạc.

Lòng ái quốc kẻ mất còn cũng vậy gọi chúng bạn trở về cố quận, dắt dìu nhau mà hiệp lực đồng tâm.

Khí tự cường người sống thác cũng là.

Khuyên anh em bước tới tiền đồ gắng gổ lấy mà đồng lao cộng tác.

                                                            NGUYỄN TRỌNG CẨN (09-03-1945)

                                                            Phan Thị Liễu – Đặng Hoanh

                                                            (Hai ông bà đã khuất cùng ghi chép lại

                                                            Ngày 23-09-2002 Mười Sáu tháng Tám Nhâm Ngọ)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s