Archive | December 2014

[Châu Kiệt Luân] ĐÀN ÔNG KIỂU GÌ THẾ

算什麼男人

ĐÀN ÔNG KIỂU GÌ THẾ

作詞:周杰倫
Lời: Châu Kiệt Luân
作曲:周杰倫
Nhạc: Châu Kiệt Luân
編曲:黃雨勳
Biên soạn: Huỳnh Vũ Huân
演唱:周杰倫
Trình bày: Châu Kiệt Luân

特別演出:林依晨,Darren 邱凱偉
Diễn xuất đặc biệt: Lâm Y Thần, Darren Khưu Khải Vỹ
導演:周杰倫
Đạo diễn: Châu Kiệt Luân

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN

Continue reading

Advertisements

[Lâm Tuấn Kiệt] TIẾC THAY CHẲNG CÓ NẾU

可惜沒如果

TIẾC THAY CHẲNG CÓ NẾU

作詞:林夕
Lời: Lâm Tịch
作曲:林俊傑
Nhạc: Lâm Tuấn Kiệt
演唱:林俊傑
Trình bày: Lâm Tuấn Kiệt

特別演出: Angelababy, 懷秋
Diễn xuất đặc biệt: Angelababy, Hoài Thu
導演: 陳映蓉
Đạo diễn: Trần Ánh Dung

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN

Continue reading

[Walker] ĐAO TÀNG NGUYỆT QUANG

刀藏月光

ĐAO TÀNG NGUYỆT QUANG

作曲/編曲/混音:曹開挽
Nhạc / Biên soạn / Trộn âm: Tào Khai Vãn
作詞:洛緋煙
Lời: Lạc Phi Yên
演唱:WK
Diễn xướng: WK
明月:多多
Minh Nguyệt: Đa Đa
西風:乘風歸去
Tây Phong: Thừa Phong Quy Khứ
白鴉:喵☆醬
Bạch Nha: Miêu☆Tương
老人:江湖不笑生
Lão nhân: Giang Hồ Bất Tiếu Sinh

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Continue reading

[Hà Đồ] MANH NHÃN HỌA SƯ

盲眼畫師

MANH NHÃN HỌA SƯ

作詞:洛緋煙
Lời: Lạc Phi Yên
作曲/編曲:曹開挽
Nhạc / Biên soạn: Tào Khai Vãn
演唱:河圖
Trình bày: Hà Đồ
混音:啊鯉
Trộn âm: A Lý

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Continue reading

[Ngự Hoàng Thất] PHÁ HIỂU VỊ HIỂU

po xiao wei xiao

破曉未曉

PHÁ HIỂU VỊ HIỂU

作曲/編曲:gold
Nhạc / Biên soạn: gold
作詞:安之
Lời: An Chi
演唱/伴唱:【藍墨寶】 禦皇七
Trình bày / Hát bè: [Lam Mặc Bảo] Ngự Hoàng Thất
後期:啊鯉
Hậu kỳ: A Lý
CV:石頭
CV: Thạch Đầu
海報:嵐
Poster: Lam
插畫:貓君笑豬大白
Tranh minh họa: Miêu Quân Tiếu Trư Đại Bạch

DỊCH: POCAHONTAS NGUYEN

Continue reading

[Đông Ly] BỈ NGẠN PHÙ ĐĂNG

bi an fu deng

Năm năm tháng tháng đèn tương tự, tháng tháng năm năm người khác xưa,
thiếu niên ngày xưa, giờ đã thành cha, chỉ có mỗi dòng sông miệt mài trôi nơi Giang Nam cổ trấn,
lặng lẽ ghi lại quá khứ cùng tương lai.

彼岸浮燈

BỈ NGẠN PHÙ ĐĂNG

【二胡版】《猶記多情》
DO KÝ ĐA TÌNH (Bản nhị hồ)
曲:古劍奇譚OST《猶記多情》
Nhạc: Do Ký Đa Tình – Nhạc nền game Cổ Kiếm Kỳ Đàm
二胡演奏:彈棉花的GG
Trình diễn nhị hồ: GG của Đạn Miên Hoa

【歌曲】《彼岸浮燈》
Ca khúc: BỈ NGẠN PHÙ ĐĂNG
原曲:古劍奇譚OST《猶記多情》
Nguyên khúc: Do Ký Đa Tình – Nhạc nền game Cổ Kiếm Kỳ Đàm
作詞:小魚蘿莉
Lời: Tiểu Ngư La Lị
演唱/蘭生: 東籬
Trình bày / Lan Sinh: Đông Ly
屠蘇: 樂兒
Đồ Tô: Nhạc Nhi

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Continue reading