[Hồ Ngạn Bân] GIANG HỒ TÁI KIẾN

江湖再見

GIANG HỒ TÁI KIẾN

曲/詞:胡彥斌
Nhạc / Lời: Hồ Ngạn Bân

DỊCH: POCAHONTAS NGUYEN

燈火闌珊墨跡還未幹
Đăng hỏa lan san mặc tích hoàn vị kiền
烈酒一盞把思念點燃
Liệt tửu nhất trản bả tư niệm điểm nhiên
借你的劍不知何時還
Tá nhĩ đích kiếm bất tri hà thì hoàn
欠你的情不知該怎麼還
Khiếm nhĩ đích tình bất tri cai chẩm ma hoàn

Ánh đèn leo lét, nét mực hãy chưa khô
Một chén rượu cay, nhen nhóm lên nhung nhớ
Kiếm mượn của ngươi, chẳng biết bao giờ trả
Tình thiếu nợ ngươi, chẳng biết trả làm sao

前世若真的有緣又何必讓你為難
Tiền thế nhược chân đích hữu duyên hựu hà tất nhượng nhĩ vi nan
此生若注定無緣又何苦讓我心酸
Thử sinh nhược chú định vô duyên hựu hà khổ nhượng ngã tâm toan
我走過千山萬水只想再見你一面
Ngã tẩu quá thiên sơn vạn thủy chích tưởng tái kiến nhĩ nhất diện
梔子花開的時節讓我們江湖再見
Chi tử hoa khai đích thì tiết nhượng ngã môn giang hồ tái kiến

Kiếp trước nếu thực sự có duyên, hà cớ chi làm khó dễ ngươi
Đời này nếu định sẵn vô duyên, tội tình gì khiến ta chua xót
Ta dạo bước thiên sơn vạn thủy, chỉ muốn gặp lại ngươi một lần
Đến mùa sơn chi nở, để chúng ta gặp lại giữa giang hồ

飛雪連天笑唱菩薩蠻
Phi tuyết liên thiên tiếu xướng Bồ Tát Man
清風長劍斬不斷牽絆
Thanh Phong trường kiếm trảm bất đoạn khiên bán
借你的馬不知何時還
Tá nhĩ đích mã bất tri hà thì hoàn
欠你的情我用一生來還
Khiếm nhĩ đích tình ngã dụng nhất sinh lai hoàn

Tuyết bay khắp trời cười hát Bồ Tát Man*
Trường kiếm Thanh Phong chém ràng buộc chẳng dứt
Ngựa mượn của ngươi, chẳng biết khi nào trả
Tình thiếu nợ ngươi, ta trả trọn đời này

前世若真的有緣又何必讓你為難
Tiền thế nhược chân đích hữu duyên hựu hà tất nhượng nhĩ vi nan
此生若注定無緣又何苦讓我心酸
Thử sinh nhược chú định vô duyên hựu hà khổ nhượng ngã tâm toan
我走過千山萬水只想再見你一面
Ngã tẩu quá thiên sơn vạn thủy chích tưởng tái kiến nhĩ nhất diện
梔子花開的時節讓我們江湖再見
Chi tử hoa khai đích thì tiết nhượng ngã môn giang hồ tái kiến

Kiếp trước nếu thực sự có duyên, hà cớ chi làm khó dễ ngươi
Đời này nếu định sẵn vô duyên, tội tình gì khiến ta chua xót
Ta dạo bước thiên sơn vạn thủy, chỉ muốn gặp lại ngươi một lần
Đến mùa sơn chi nở, để chúng ta gặp lại giữa giang hồ

前世若真的有緣又何必讓你為難
Tiền thế nhược chân đích hữu duyên hựu hà tất nhượng nhĩ vi nan
此生若注定無緣又何苦讓我心酸
Thử sinh nhược chú định vô duyên hựu hà khổ nhượng ngã tâm toan
我走過千山萬水只想再見你一面
Ngã tẩu quá thiên sơn vạn thủy chích tưởng tái kiến nhĩ nhất diện
梔子花開的時節讓我們江湖再見
Chi tử hoa khai đích thì tiết nhượng ngã môn giang hồ tái kiến

Kiếp trước nếu thực sự có duyên, hà cớ chi làm khó dễ ngươi
Đời này nếu định sẵn vô duyên, tội tình gì khiến ta chua xót
Ta dạo bước thiên sơn vạn thủy, chỉ muốn gặp lại ngươi một lần
Đến mùa sơn chi nở, để chúng ta gặp lại giữa giang hồ

— Chú thích —

– Bồ Tát Man: Tên một làn điệu. Vốn là khúc nhạc của giáo phường (cơ quan quản lý âm nhạc) triều Đường. Trong Nhạc Chí – Tống Sử xưng là “Tên đoàn múa nữ đệ tử”. Trong Đỗ Dương Tạp Biên của Đường Tô Ngạc thời Đường xưng rằng, giữa năm Trung Đại thời Đường Tuyên Tông, nước Nữ Man sai sứ giả tiến cống, trên người các nàng đeo châu báu, búi tóc vấn cao, xung hiệu là đội Bồ Tát Man, vì vậy giáo phường thời đó chế thành Bồ Tát Man Khúc, Bồ Tát Man trở thành tên làn điệu. Đường Tuyên Tông thích hát bài từ Bồ Tát Man, Lệnh Hồ Đào đặc biệt sai Ôn Đình Quân sáng tác đưa vào, tức là bài thứ mười bốn trong Hoa Gian Tập của Ôn từ.

Hai điệu bốn mươi bốn chữ, trên dưới khuyết mất bốn câu , hai vần trắc, hai vần bằng.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s