Archive | March 2015

[Đổng Trinh] HỒI ĐÁO KHỞI ĐIỂM

hoi dao khoi diem

回到起點

HỒI ĐÁO KHỞI ĐIỂM

作詞: 胡桃夾子
Lời: Hồ Đào Giáp Tử
作曲: 董貞
Nhạc: Đổng Trinh
演唱: 董貞
Trình bày: Đổng Trinh

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Lời người biên tập: Lời nhạc của bài này rất nhiều đoạn có thể suy diễn theo nhiều kiểu, vì nó đan xen 2 thế hệ, chưa kể kiểu nói kiếm thì Vân Thiên Hà và Mộ Dung Tử Anh đều dùng kiếm, nói đàn thì Liễu Mộng Ly không phải người duy nhất biết đánh đàn.

Lời người dịch: Mình chỉ dịch sát nghĩa nguyên gốc bài này. Tất cả phần tra từ điển chú thích chỉnh sửa câu từ đều của người biên tập cả 😀 Mọi từ trong ngoặc vuông là để ám chỉ nhân vật hoặc địa điểm trong game, không phải có trong lời gốc của bài hát.

Continue reading

Advertisements