[Đổng Trinh] HỒI ĐÁO KHỞI ĐIỂM

hoi dao khoi diem

回到起點

HỒI ĐÁO KHỞI ĐIỂM

作詞: 胡桃夾子
Lời: Hồ Đào Giáp Tử
作曲: 董貞
Nhạc: Đổng Trinh
演唱: 董貞
Trình bày: Đổng Trinh

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Lời người biên tập: Lời nhạc của bài này rất nhiều đoạn có thể suy diễn theo nhiều kiểu, vì nó đan xen 2 thế hệ, chưa kể kiểu nói kiếm thì Vân Thiên Hà và Mộ Dung Tử Anh đều dùng kiếm, nói đàn thì Liễu Mộng Ly không phải người duy nhất biết đánh đàn.

Lời người dịch: Mình chỉ dịch sát nghĩa nguyên gốc bài này. Tất cả phần tra từ điển chú thích chỉnh sửa câu từ đều của người biên tập cả 😀 Mọi từ trong ngoặc vuông là để ám chỉ nhân vật hoặc địa điểm trong game, không phải có trong lời gốc của bài hát.

恰少年 憑三尺長劍
Kháp thiểu niên bằng tam xích trường kiếm
心無所繫傲雲天
Tâm vô sở hệ ngạo vân thiên
禦千山不畏征途險
Ngự thiên sơn bất úy chinh đồ hiểm
卻難了人心亂
Khước nan liễu nhân tâm loạn

Đương thiếu niên cậy ba thước trường kiếm
Lòng chẳng vướng bận, ngạo trời cao [Vân Thiên Hà]
Qua ngàn non, nào sợ đường gian nan
Lại e rằng lòng người loạn

幽幽翠峰何時夢還
U u thúy phong hà thì mộng hoàn
一愛至斯盡付笑談
Nhất ái chí tư tẫn phó tiếu đàm
總參不透天道非劍
Tổng tham bất thấu thiên đạo phi kiếm
是也非也冷雨打絲弦
Thị dã phi dã lãnh vũ đả ti huyền

Núi biếc xa xăm, khi nào trả được mộng? [Thanh Loan phong]
Yêu đến như thế, mặc lời bàn tán
Cuối cùng chẳng thấu, lẽ trời khác kiếm [Huyền Tiêu]
Là đúng là sai, mưa lạnh quất tơ đàn [Liễu Mộng Ly]

懵懂不知摘星事
Mộng đổng bất tri trích tinh sự
直到流螢舞成眠
Trực đáo lưu huỳnh vũ thành miên
鳶尾花開何如舊顏
Diên vĩ hoa khai hà như cựu nhan
引弓落月酬離別
Dẫn cung lạc nguyệt thù ly biệt
瀟瀟故人心已倦
Tiêu tiêu cố nhân tâm dĩ quyện
下個故事回到起點
Hạ cá cố sự hồi đáo khởi điểm

Ngây ngô chẳng hiểu chuyện hái sao [Hàn Lăng Sa]
Tận khi đom đóm bay ngủ vùi [Túy Hoa Âm]
Hoa diên vỹ nở, có bằng dung nhan xưa?
Giương cung hạ trăng, nâng chén ly biệt
Gió vi vút, người xưa lòng mỏi mệt
Câu chuyện tiếp theo, trở lại khởi đầu

經流年 夢迴曲水邊
Kinh lưu niên mộng hồi khúc thủy biên
看煙花綻出月圓
Khán yên hoa trán xuất nguyệt viên
別亦難 怎奈良宵短
Biệt diệc nan chẩm nại lương tiêu đoản
徒留孤燈一盞
Đồ lưu cô đăng nhất trản

Qua tháng năm, mơ về bờ khúc thủy [huyện Tức Mặc]
Ngắm pháo hoa nở rộ đêm trăng rằm
Khó biệt ly, tiếc rằng đêm đẹp chóng
Chỉ còn một ngọn đèn côi

悠悠琴聲指傷弦斷
Du du cầm thanh chỉ thương huyền đoạn
一生悵惘為誰而彈
Nhất sinh trướng võng vi thùy nhi đạn
幾段唏噓幾世悲歡
Kỷ đoạn hí hư kỷ thế bi hoan
可笑我命由我不由天
Khả tiếu ngã mệnh do ngã bất do thiên

Đằng đẵng cung đàn, tay đau dây đứt [Liễu Mộng Ly]
Một đời thờ thẫn gảy đàn vì ai?
Mấy đoạn thổn thức, mấy kiếp bi hoan
Nực cười, mệnh ta do ta không do trời [Vân Thiên Hà]

懵懂不知摘星事
Mộng đổng bất tri trích tinh sự
直到流螢舞成眠
Trực đáo lưu huỳnh vũ thành miên
鳶尾花開何如舊顏
Diên vĩ hoa khai hà như cựu nhan
引弓落月酬離別
Dẫn cung lạc nguyệt thù ly biệt
瀟瀟故人心已倦
Tiêu tiêu cố nhân tâm dĩ quyện
下個故事回到起點
Hạ cá cố sự hồi đáo khởi điểm

Ngây ngô chẳng hiểu chuyện hái sao [Hàn Lăng Sa]
Tận khi đom đóm bay ngủ vùi
Hoa diên vỹ nở, có bằng dung nhan xưa?
Giương cung hạ trăng, nâng chén ly biệt
Gió vi vút, người xưa lòng mỏi mệt
Câu chuyện tiếp theo, trở lại khởi đầu

懵懂不知摘星事
Mộng đổng bất tri trích tinh sự
直到流螢舞成眠
Trực đáo lưu huỳnh vũ thành miên
鳶尾花開人不在
Diên vĩ hoa khai nhân bất tại
徒惹痴心淚綿延
Đồ nhạ si tâm lệ miên duyên
引弓落月酬離別
Dẫn cung lạc nguyệt thù ly biệt
瀟瀟故人心已倦
Tiêu tiêu cố nhân tâm dĩ quyện
下個故事回到起點
Hạ cá cố sự hồi đáo khởi điểm

Ngây ngô chẳng hiểu chuyện hái sao [Hàn Lăng Sa]
Tận khi đom đóm bay ngủ vùi
Hoa diên vỹ nở, chẳng còn người
Chỉ khiến lệ tình si lăn dài
Giương cung hạ trăng, nâng chén ly biệt
Gió vi vút, người xưa lòng mỏi mệt
Câu chuyện tiếp theo, trở lại khởi đầu

啦 ~~~
Lạp ~~~

La ~~~

Chú thích:

– Thanh Loan phong: Nơi ở của Vân Thiên Hà sau khi cha mẹ mất đồng thời sau này cũng là nơi Liễu Mộng Ly và Vân Thiên Hà gặp lại nhau sau 100 năm. Là nơi chôn Hàn Lăng Sa, phu nhân của Vân Thiên Hà và là nơi anh giữ mộ tới cuối đời.

Thanh Loan Phong

– Cuối cùng chẳng thấu, lẽ trời khác kiếm: Huyền Tiêu của phái Quỳnh Hoa muốn dùng hai thanh kiếm Vọng Thư và Hy Hòa để mở đường phi thăng lên thiên giới và cuối cùng thất bại.

 – Là đúng là sai, mưa lạnh quất tơ đàn:  Liễu Mộng Ly sở trường dùng đàn Không nhưng không phải là người duy nhất biết đánh đàn trong Tiên Kiếm 4.

– Chuyện hái sao: Ám chỉ kỹ năng Lăng Không Trích Tinh của Hàn Lăng Sa.

Tận khi đom đóm bay ngủ vùi: Quá trình đom đóm đẻ trứng thành nhộng phá đất chui ra kéo dài khoảng một vài năm. Câu này ám chỉ thời gian trôi qua. Đom đóm: Chỉ đom đóm ở Túy Hoa âm.

=> 2 câu này có thể hiểu là Vân Thiên Hà sau rất nhiều biến cố mới có thể hiểu được tình yêu của Hàn Lăng Sa.

– Hoa diên vỹ nở: Hoa diên vỹ cũng có thể ở Túy Hoa âm, ám chỉ chuyện tình của đời trước. Một đặc điểm khác là có tục trồng hoa diên vỹ gần hoặc trên mộ người mình yêu, nên cũng có thể chỉ chuyện tình của Thiên Hà và Lăng Sa hoặc chuyện tình của đời trước (chuyện tình tay ba Vân Thiên Thanh – Túc Ngọc – Huyền Tiêu: CG game có đoạn Túc Ngọc quay đầu ở Túy Hoa Âm)

Hoa dien vy

tuy hoa amTúy Hoa Âm

– Giương cung xạ nguyệt: Cung của Vân Thiên Hà tên là Khai Nguyên Trụy Nguyệt cung.

Khai Nguyen Truy Nguyet Cung

– Gió vi vút (Nguyên gốc: TIÊU TIÊU) : Hay dùng để tả tiếng gió thu thê lương buồn bã hoặc mưa bụi lất phất.

– Khúc thủy: Chỗ 4 người (Vân Thiên Hà, Hàn Lăng Sa, Mộ Dung Tử Anh, Liễu Mộng Ly) ngắm pháo hoa thả hoa đăng là ở khúc thủy, huyện Tức Mặc.

Khuc Thuy

– Câu chuyện tiếp theo, trở lại khởi đầu: Câu này có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên là nếu xem thế hệ thứ nhất (Vân Thiên Thanh – Túc Ngọc – Huyền Tiêu) là khởi đầu của Tiên Kiếm 4 thì câu chuyện tiếp theo có thể hiểu là chỉ thế hệ thứ hai (Vân Thiên Hà – Hàn Lăng Sa – Liễu Mộng Ly – Mộ Dung Tử Anh). Game bắt đầu từ phái Quỳnh Hoa, mọi chuyện đều kết thúc ở phái Quỳnh Hoa. Nếu liên hệ với Cổ Kiếm Kỳ Đàm, nhiều người cho rằng Tử Dận chân nhân là Mộ Dung Tử Anh thì điểm khởi đầu chính là việc Tử Dận nhận nuôi Bách Lý Đồ Tô, người mà cuộc đời có vài phần tương tự với Vân Thiên Hà.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s