Archive | April 2015

[Cựu Sự Niên Hoa] TÁI . KIẾN

Cuu Su Nien Hoa - Tai Kien

再,見

TÁI , KIẾN

策劃:君憶
Kế hoạch: Quân Ức
作曲:袁藝卿
Nhạc: Viên Nghệ Khanh
編曲:At_Studio
Soạn: At_Studio
作詞:君憶
Lời: Quân Ức
演唱:舊事年華
Trình bày: Cựu Sự Niên Hoa
後期:At_Studio
Hậu kỳ: At_Studio
美工:懶箋者
Mỹ thuật: Lãn Tiên Giả

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN

Continue reading

Advertisements

[Walker] CHIẾN TƯỚNG

chien tuong

戰將

CHIẾN TƯỚNG

作詞:朝陌夜
Lời: Triêu Mạch Dạ
作曲/編曲/混音:宏宇
Nhạc / Biên soạn / Trộn âm: Hồng Vũ
演唱:Walker
Trình bày: Walker
和聲:Walker 清泉
Hòa thanh: Walker, Thanh Tuyền
海報:通微
Poster: Thông Vi

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Continue reading

[Walker] VIỆT NHÂN CA

越人歌 海报1

越人歌

VIỆT NHÂN CA

策劃:程蘇
Kế hoạch: Trình Tô
詞/曲:吉吉公主
Lời / Nhạc: Công chúa Cát Cát
(女聲清唱旋律改編自《夜宴》插曲《越人歌》)
(Giai điệu của giọng nữ thanh xướng cải biên từ bài hát đi kèm của Dạ Yến tên Việt Nhân Ca)
編曲:蕭城 強哥
Biên soạn: Tiêu Thành, Cường Ca
女聲/古箏:猛虎薔薇
Giọng nữ / Cổ tranh: Mãnh Hổ Tường Vi
簫:吹惡魔的笛子
Tiêu: Xuy Ác Ma Đích Địch Tử
演唱:W.K.
Trình bày: W.K.
混音:Wayne小呆
Trộn âm: Wayne Tiểu Ngai
海報:靈仙,千里殺千刀,西雁回
Poster: Linh Tiên, Thiên Lý Sát Thiên Đao, Tây Nhạn Hồi
宣傳:希鐲
Tuyên truyền: Hi Trạc

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Continue reading

[Walker] PHONG HOA CHUYỂN THUẤN

phong hoa chuyen thuan

風華轉瞬

PHONG HOA CHUYỂN THUẤN

記南康白起
Ký NAM KHANG BẠCH KHỞI

原曲:少司命《紅顏若雪》
Nhạc gốc: HỒNG NHAN NHƯỢC TUYẾT của Thiếu Tư Mệnh
作詞:吉吉公主
Lời: Công chúa Cát Cát
演唱/後期:W.K.
Trình bày / Hậu kỳ: W.K.
唸白:尼斯
Lời thoại: Ni Tư
唸白修音:希鐲 強哥
Chỉnh âm lời thoại: Hi Trạc, Cường Ca
海報:瑞子
Poster: Thụy Tử

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Continue reading