[Vietsub] CỔ KIẾM KỲ ĐÀM 2 – VĨNH DẠ SƠ HÀM NGƯNG BÍCH THIÊN

Co Kiem 2 cover

Dự án Phụ đề Tiếng Việt nội dung Game

CỔ KIẾM KỲ ĐÀM 2

《VĨNH DẠ SƠ HÀM NGƯNG BÍCH THIÊN》

|~|~|

Link gốc: https://www.youtube.com/playlist?list=PLBUCEnydxndAVQ6CttchJWyIuuQm6Z6Fa

Phụ đề Tiếng Việt

Trailer 1

Trailer 2

Trailer 3

Trailer 4

Thế Giới Quan

Mở đầu –  Thành Lưu Nguyệt

Tập 1

Tập 2

Tập 3

Tập 4

Tập 5

Advertisements

One thought on “[Vietsub] CỔ KIẾM KỲ ĐÀM 2 – VĨNH DẠ SƠ HÀM NGƯNG BÍCH THIÊN

  1. Pingback: CỔ KIẾM KỲ ĐÀM 2 – VĨNH DẠ SƠ HÀM NGƯNG BÍCH THIÊN | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s