Archive | June 2015

[Mã Thiên Vũ] NARCISSUS

納西索斯

NARCISSUS (HOA THỦY TIÊN)

詞:汪迪,衣華棟
Lời: Uông Địch, Y Hoa Đống
曲:衣華棟
Nhạc: Y Hoa Đống
演唱:馬天宇
Trình bày: Mã Thiên Vũ

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Continue reading

Advertisements