Quy

Ừm, cũng lâu lắm những ngày tháng ấy rồi.

Dạo một vòng phồn hoa đô hội, rồi cuối cùng cũng về lại đây.

Những gì dang dở sẽ làm tiếp. Những gì không theo được nữa thì hãy xem là kỷ niệm.

Cảnh còn rồi người cũng sẽ mất.

Chốn này còn lại ai với ai?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s