Archives

[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ nhất – CÁI GIÁ

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

shenye chuqi

— Đêm thứ nhất —

CÁI GIÁ

 " Thẩm Dạ từng nói: Thế gian này rất công bằng, có được ắt có mất...
Bất kỳ sự việc nào, cũng sẽ có cái giá tương xứng của nó."

Continue reading

Advertisements