Archives

[KTTH-LTPH] Chương 180

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tám – Chương 180

Continue reading

Advertisements

[KTTH-LTPH] Chương 179

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tám – Chương 179

Continue reading

[KTTH-LTPH] Chương 17

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

[Bản dịch lời bài hát “Anh Hùng” được trích từ wordpress của Hà Hoa Khứ đại hiệp http://tuongtudan.wordpress.com/2010/03/18/nhạc-hoa-anh-hung/ ; các bạn có thể down bài hát này rồi vừa nghe vừa xem cũng được 🙂 ]

—–oOo—–

Cuốn thứ nhất – Chương 17

Continue reading