Archives

VĂN TẾ MÌNH

01

02

03

04

05

06

Advertisements

TÌNH TA

TÌNH TA

 

Tình tươi tỉnh Thạch Sanh Công Chúa

Dựa gốc đa mướn mái thanh hiên

Trời tạng mặt trăng luân phiên

Cây liền cành nhánh chim liền cánh vai

Tình sống hùng kinh luân nông trại

Lưới bắn săn mở góc Thành Thang

Độ nhân y dược tay vàng

Đồng tâm đồng đức đồng hàng đồng cân

Tình Hiệp Đức xông pha non quế

Đại Lộc ban Thùy quế Hưng hòe

Phương phương gái rượu Giáp Thìn

Cẩm phê mặt ngoại lòng thìn Hội An

Tình Quy Nhơn thiên san vạn thủy

Thú về non nước cá đại dương

Nhà gia thế nước Quốc Anh

Tiểu Quỳnh xí muội thập thành ngũ linh

Cả thương bất nhị thanh thương

Như như duy nhất chân thường chung chung

Một thương tánh thể trí tâm

Lắng vần Trâu Diễn thích thân Thiệu Bình

Một thương vai nghĩa vai tình

Mạnh Quang xứng lễ biết mình Văn Quân

Một thương án tuyết vân xuân

Bảy tuần tiểu kiếp số thân Chuẩn Thường

Một thương tường tưởng triển hùng

Từ lực hoan lạc Trinh Thuần Hoa Anh

Một thương trúc tía tùng xanh

Ngút ngàn Chuông Khánh Ngân Thanh Kim đài

Một thương Đầm lặng liêu trai

Tuấn Hồng gió Việt hài hòa trăng xinh

Một thương nưa nữa hư linh

Bảo Trâm ích cõi tâm ninh tinh kỳ

Một thương hoặc tưởng phi phi

Tế suy vạn hạnh nhất si thất bằng

Một thương lộc tiến phước thăng

Mỹ vân ánh sáng huy hằng thường lai

Một thương nước giếng ngọc trai

Giải tăng thoát tục mây cài cửa không

Một thương y dược sư vương

Thùy Dương diễm thúy chân tôn anh thuần

Một thương nhã đạm liên hương

Tích nhân tu đức thành thương dạt dào

Một thương phẩm chất thanh tao

Đời long Hưng kết nhập vào đời em

Một thương nếp cũ đường men

Gót lân phượng điểm phương thanh bước đầu

Một thương vườn hạnh cơ cầu

Phương phi mũm mỉm tươm mầu cảnh xưa

Một thương minh phượng đương thừa

Trúc mai chiếu thủy triều thơ phiếm đàn

Một thương lưu thủy cao sang

Quốc côn bằng tiến hồng nhàn cao ca

Một thương trầm nghị linh hoa

Non quỳnh cánh ngọc đuộc đà thân thương

Cả thương bất nhị thanh thương

Như như duy nhất chân thường chung chung

                                Pháp Chỉnh Thích Bông

GIÁC

GIÁC

 

Miệng bảo mũi không ăn sao sống

Anh thị chi cao cống hơn ta

Mũi thưa mùi vị thơm tho

Cầm bằng phức tạp phấn tro khác gìnn

Mũi thừa phong cùng ngươi thử bỉ

Mắt lưu tình tri kỷ cớ sao

Không nhìn sáng tối chiêm bao

Bắc Nam đâu tỏ lối vào đường ra

Mày vọng nguyệt thu ba điểm xuyết

Sớm liễu xanh chiều tuyết ngời sương

Tác thành nam hán nữ phường

Cơn vào dúng dắng vội vàng cơn ra

Nhường gần rừng tía nhường xa bụi

Buổi trông hoa nở buổi chờ trăng

Sanh bình cốt cách thường hằng

Phong hoa tuyết nguyệt tinh thần chấp trung

Tai đồng vọng mưa xưa tiếng địch

Tai tịch liêu vàng nhộn sân mai

Cùng ta vũ trụ hòa hài

Phúc tâm tình tự ngắn dài cổ quăng

Thường lạc thường hằng

Ngã tịnh thường hằng

                Pháp Chỉnh Thích Bông

AI !

AI!

 

Ai – se ý chí

Sấm gào gió thét

Thần thông hài bảy dặm

Vượt không gian

Bất chấp thời gian

Rút gọn trọn trường xu

Chưa lệ chi tròn trao

Chưa như ý ngọc đáp

Trọn cả thể tình

Tình tròn ngọc nhuận trọn băng thanh

Ai – trồng vun

Ai đun đẩy sóng

Nhạc liễu gọi Hoàng Anh

Chim reo ca liền cánh

Xít lại thiết tha da diết

Cây reo ca liền cành

Tương hội rồi Sát na hàm a tăng tỳ kiếp

Cực đại thành tế vi không gian

Không em thành không anh

Bây giờ bao giờ có em thành có anh

Đêm buồn đêm xa em

Vắng trăng sao sáng lên niềm nhớ

Anh buồn lắm em

Huống hồ một đêm hai đêm ba đêm

Bốn đêm năm đêm sáu đêm

Và giờ thì bảy đêm

Phà Tân An nước chảy về Hội An mềm lòng

Sóng đùa dai sóng lùa dai cành cỏ mềm

Sóng lướt thước ân tình

Nhớ thương chi – dạt dào chi – tràn bờ chi

Lòng ai thêm mềm

Còn hơn ai hơn cả xưa nay người yêu

Yêu người yêu chân thành cuồng si

Thuở nảo thuở nao

Mười hai thiên mã đề không, Không đủ làm chân

Người tình si tìm dâng Mân Việt lệ chi

Trường An thường an cánh ngọc tay ngà

Ai vê chi cho tròn khối nợ tình si

Cho đã tròn thêm tròn quả lệ chi

Ai yêu cho vay? Ai trả ai?

Ai thương tưởng mướn Ai đền đáp ai!

Ngùi ngùi yêu ngùi ngùi thương mà sa lệ chi

Nhuần hương điểm ngọc quả lệ chi

Hai mươi mốt Tuất thì

Thuở cỡi gió vượt sóng ra đi

Người tình si về với người tình si

Dòng đầu tìm dòng cuối

Dòng đầu suối Tương Giang cũng Tân An

Ngưỡng vọng cửa Hội An

Trường Giang nghiêng mình dòng cuối

Chỉ tình chân chỉ tình nhân đủ oai thần

Duỗi vươn dài cánh tay đắm đuối

Bàn tay gân guốc

Vượt không gian bất chấp thời gian

Thu hình nằm gọn trong lòng

Bàn tay dịu mền đắm đuối

Sóng vỗ mạn phà đang rễ tay ai

Cùng xuất thiên cùng cao giọng khải ca

Thủy bộ thuận giòng về biển ca quê nhà

Tất nhiên đến như nhiên

Tự nhiên đến cố nhiên

Nhịp song đồng nhạc bản

Thời thời lớp lớp Vạn Lý Tình Ca

Quyết gần nào ngại đường xa

Một gần muôn cách không xa

Cách dài Truông Hiệp Đức

Cách rộng Phà Trường Giang

Cách sông cách ngàn lòng nào cách xa

Đồng thinh âm hưởng Giọng ểnh Ương

Hổn hổn yêu đương ao vắng

Nhạc nghịch thuận hòa tấu gấu ó thôn xa

Có cây có cây

Lá nghiêng mình thì thào ngõ lá

Dậy tình đêm cận kề duyên dáng

Hoa nhoẻn miệng cười hoa

May thoáng là ai lời từ đâu lại

Gió hướng về đây tố đến cùng ai

Lai lai dìu dịu êm êm khẻ dậy hương hài

Kiên cương mãnh liệt hào hùng dấn gót

Phiêu bồng thần tốc không hai

Đạp lên sông núi

Sang bằng chướng ngại

Lướt sóng vượt chông gai

Nhất tâm nhất đức

Nhất hướng về ai

Cường độ trào lòng

Thuở dậy bụi hồng ý niệm

Đóng vai Hoàng Tế dậy tình trai

Mũi tên buông cướp đường dài

Về Trường An Thường An với Nữ Hoàng

Nàng chỉ một không hai

Tình gió xua đêm đêm đơn côi

Đêm đơn côi đêm cô lánh

Đêm đen tối hỗn mang

Thuở khai nguyên trời đất đen vàng

Gió cỡi giải sương dày ủy mị

Gió mơn man ve vuốt

Ấm lòng hoa hừng má thắm rỡ đài vàng

Gió âu yếm nương nương liễu yếu

Mến trìu nhẹ nhấn cung đàn

Êm êm lùa mây vờn sóng

Bủa giăng dàn trải tơ trăng muôn ngàn

Nơi bao la trời rộng

Ấp yêu thích thảng

Núi tiếp sông dài gạch nối

Hòa đồng bằng bát ngát biển mênh mang

Về với nàng xa xửa xa xưa

Muôn vạn kỷ sau này sau nữa muôn vạn trường can

Tình ta tình hoa bước bước sinh hoa

Đóa đóa sen vàng tinh tú kết tràng

Đỉnh nguồn chí cửa vẹn vừa Trường Giang ảnh chiếu Ngân Giang

Này pha lê này lưu ly này xà cừ này trân châu

Này mã não này kim hoa này an nhạc kết liên hoàn

Vàng trau ngọc chat tự tòa chương thiên đàng

Tròn trao trọn tặng nàng

Cởi mau khóa ngọc tháo khoán then vàng

Nàng hỡi nàng chưởng quản cung hàng

Mở rộng lòng đón nhận xán lạn tình yêu

Ánh trăng mơ màng hòa bình minh dương quang huy hoàng

Đến đến nơi rồi không còn bóng tối ảm phòng loan

Trong vòng tay của Chàng của Nàng có Thiếp có Chàng

Hát rằng: Tình ta tay sắt tay cầm

Lứa đôi hòa điệu hòa âm nhau cùng

Tình chung tay bắt tay cầm

Mắt soi sóng mắt môi tầm vành môi

Âm hòa Dương hợp

Vũ trụ dung môi

Đồng hóa tương hấp

Lứa đôi một thôi.

                Pháp Chỉnh Thích Bông

THƠ NGUỒN THƠ

THƠ NGUỒN THƠ

 

Gặp nhau xuân tứ trẩy nguồn thơ

Biển dục thuyền trang trải ý thơ

Gió vút nguyệt trình hoa cánh thiếp

Bến chào Hoa ngoạn nguyệt mơ thơ

Vị hoa xinh Bướm tình sâu trượng

Vì bến dong thuyền duyên dáng thơ

Thỏng bước đong đưa đời kiếp trọng

Gặp nhau xuân tứ trẩy nguồn thơ

                                                P.C.T.B

HOA QUỲNH HẠ NGUYÊN

HOA QUỲNH HẠ NGUYÊN

 

Chưa thu trăng bạt ngàn sao

Hợp tan sương lớp thấp cao ngấn cành

Vàng sen nhã nhạc trời xanh

Trải trang nhung lụa long lanh sóng triều

Quỳnh hoa anh ngọc lam kiều

Tỳ bà nhạc lũy hoang liêu tự tình

Nhà mây khép nét tinh minh

Hiên rêu hanh thản náu hình uyên nguyên

Không tranh sắc ẩn gìn duyên

Tiếp mai chiếu thủy vẹn nguyền trao hương

Bóng đôi đối bóng tròn gương

Chung dòng đẳng thể chung đường hóa sanh

Khuya sâu thoáng gió lay mành

Mắt xanh biếc sóng môi vành mọng tim

Tương tư kết cuộc rong tìm

Thích từ liễu ngộ cổ kim diễn tuồng

Thánh thời thọ thế thanh thương

                                Pháp Chỉnh Thích Bông

CHA MẸ

­­­CHA MẸ

Viết thay Ngũ Anh Đường

Đại diện Đặng Thùy Anh

 

Mẹ đàng ngoài đầu màn Quảng Nam Thừa Tuyên

Cha đàng trong Bình Định kế tiếp Thừa Tuyên

Mẹ gái út cưng Ngũ Hành xanh đỏ

Cha trai Đồ Bàn vượt đèo Nhong giải thử

Hay! Chùa Tam Thai cùng gái Đằng Vương

May! Chùa Tam Thai cũng gác Đằng Vương

Hai phía đèo Nhong duyên trời kết Tơ Hường

Cha em Hoàng Đế thành Đồ Bàn

Vượt đến Cố kinh Trà Kiệu đất mẹ Hành tàng

Cùng lên nhang – gió – sứ trắng vàng tươi mát

Thỏ Ngọc lướt chầm chậm Ác Vàng bước dài dài

Thủ thỉ đáp Thủ thỉ

Góp biển thêm rộng sông thêm dài:

Nguyện Ước Xanh Chàm

Ông Ngoại Phan Châu Tụng tặng cha đôn thành tâm ý

Bà Nội nhận mẹ lạy Tiểu Thạnh trọng Lục Du Chân Thường

Thế rồi Sen Tịnh Đế – quân tử – thục nữ – Hoan lạc động Tịnh Vương

Nội chấp nhận Mẹ góp Cha hoàn dưỡng đàn con lớn bé

Ngoại mừng Ngoại mến Cha quên quê Cha cách tỉnh xa đàng

“Tiếng đàn trong tiếng đàn ngoài quấn quit

Vào giữa mái tranh giường chồng giường chống

Rứa Mô Chừ Mẹ hỏi điều muốn biết

Ngạc nhiên gì Cha thốt : Úi Chu Cha.”

Con trong võng êm lành kêu kẽo kẹt

Ru tuổi thơ theo hai điệu bổng trầm

Cha thánh thót: Qua nhớ thương Em Bậu

Mẹ thánh thót: Em nhớ thương Anh Bậu

Cha hát dặm bài: “Phụ Tử tình thâm”

Mẹ hát dặm bài: “Mẫu Tử tình thâm”

Cha ra đàng ngoài Mẹ vào đàng trong

Cha mến đàng ngoài Mẹ thương đàng trong

Cha theo Mẹ lên non cho con ăn trái lòn bon

Lòn bon ngọt ngọt tròn tròn in hằn móng tay Cha thắm thiết

Mẹ theo Cha  cho con ăn trái xoài vì Mẹ muốn:

Gió đưa mười tám lá xoài

Lấy  chồng Bình Định vui dài đường đi

Muốn ăn bánh ít lá gai

Lấy chồng Bình Định vui dài đường đi

Tình Bắc ý Nam không hai Nam Bắc

Ý Bắc tình Nam thống nhất Bắc Nam

Mẹ bắc khởi Thừa Tuyên Quảng Nam Bắc Thái Thủy

Cha nam trung Thừa Tuyên Bình Định Nam Thái Sơn

Nghĩa tình Thái Thủy – Thái Sơn

Xoài Bình Định kết lòn bon Quảng Đà

Sinh năm con tròn lòn bon ngọt xoài dài dài

Thùy Anh dương liễu sóng bờ vai Kim Đài

Quỳnh Anh tiểu muội Dương Đài ngũ linh

Cả thương bất nhị thanh thương

Như như duy nhất chung chung chân thường

Một thương tánh thể trí tâm

Lắn vần Trâu Điển thích thân Thiệu Bình

Một thương vai nghĩa vai tình

Mạnh Quang xứng lễ biết mình Văn Quân

Một thương Y Dược Sư Vương

Thùy Dương diễm thúy Chân Tôn anh thuần

Một thương phẩm cách thanh cao

Đời long Hưng kết nhập vào đời em

Một thương vườn hạnh cơ cầu

Phương phi mủm mỉn tươi mầu cảnh trang

Một thương lưu thủy cao sang

Quốc bằng tiên tiến hồng nhàn cao ca

Một thương trần nhị linh hoa

Non Quỳnh cánh ngọc đượm đà thân thương

Hoa lành trái ngọt thơm ngon

Thơm xoài dài dài ngọt lòn bon ngon

Hát rằng: Nghĩa tình thơm ngọt thơm ngon

Nghĩa xoài thơm ngọt tình lòn bon ngon

Cha ngợi: Vượn bồng con lên non cắn trái

Anh thương mình sim ngọt đồi sim

Không đành tim vỡ hoa tim

Sông sâu lội – đèo cao lao – quyết tìm

Bây giờ duyên đẹp tình sim

Duyên sanh tình liễu duyên tìm người thương

Ăn ở hay tính toán non già

Đời bỉ thiếu thời há chỉ ta

Thêm vui Đời – Đạo thoát bon chen

                                Pháp Chỉnh Thích Bông