Archives

[HỒN DĨ THƯƠNG] Chương 4

HỒN DĨ THƯƠNG

Tác giả: ĐÓA ĐÓA VŨ

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POCA

***

(iv)

Continue reading

Advertisements

HỒN DĨ THƯƠNG

HỒN DĨ THƯƠNG

【魂已傷】

Tác giả: ĐÓA ĐÓA VŨ 【朵朵舞】

Thể loại: Ngôn tình, huyễn tưởng vị lai, võ hiệp, đoản văn

Truyện edit CHƯA có sự đồng ý của tác giả

此越文章還沒得到作者的容許

Chuyển ngữ: QUICK TRANSLATOR TAO

Biên tập: Mọt sách POCA

***

(Văn án)

“Một kiếm này, kiếm quang chưa tận, kiếm đã tra vỏ, tia sáng vụt lóe lên mềm mại uyển chuyển đầy thanh nhã trong không trung, tựa như tia nắng ban mai phía chân trời vừa nhú lên bừng sáng.

Quả nhiên là, kiếm chưa xuất, lòng đã đoạn, hồn đã thương…”

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

[HOÀN]