Archives

[Đổng Trinh] HỒI ĐÁO KHỞI ĐIỂM

hoi dao khoi diem

回到起點

HỒI ĐÁO KHỞI ĐIỂM

作詞: 胡桃夾子
Lời: Hồ Đào Giáp Tử
作曲: 董貞
Nhạc: Đổng Trinh
演唱: 董貞
Trình bày: Đổng Trinh

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Lời người biên tập: Lời nhạc của bài này rất nhiều đoạn có thể suy diễn theo nhiều kiểu, vì nó đan xen 2 thế hệ, chưa kể kiểu nói kiếm thì Vân Thiên Hà và Mộ Dung Tử Anh đều dùng kiếm, nói đàn thì Liễu Mộng Ly không phải người duy nhất biết đánh đàn.

Lời người dịch: Mình chỉ dịch sát nghĩa nguyên gốc bài này. Tất cả phần tra từ điển chú thích chỉnh sửa câu từ đều của người biên tập cả 😀 Mọi từ trong ngoặc vuông là để ám chỉ nhân vật hoặc địa điểm trong game, không phải có trong lời gốc của bài hát.

Continue reading

Advertisements

[Đổng Trinh] THIÊN CHI CẤM

tian zhi jin

天之禁

THIÊN CHI CẤM

網游《天之禁》主題曲
Ca khúc chủ đề game online THIÊN CHI CẤM

作詞:何欣
Lời: Hà Hân
作曲:小旭音樂
Nhạc: Tiểu Húc Âm Nhạc
演唱:董貞
Trình bày: Đổng Trinh

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN
Biên tập: VIỆT HÀ KIKYOU @ LÃNH NGUYỆT HÀN

Continue reading

[Đổng Trinh] HOA TƯỞNG DUNG

hoa tuong dung

花想容

HOA TƯỞNG DUNG

MẶT TỰA HOA

|

演唱:董貞
Trình bày: Đổng Trinh

作詞:崔恕
Lời: Thôi Thứ

作曲:周治平
Nhạc: Chu Trì Bình

編曲:畢見昊
Biên soạn: Tất Kiến Hạo

二胡:苟敬文
Nhị hồ: Cẩu Kính Văn

吉他:畢見昊
Guitar: Tất Kiến Hạo

縮混:Jovi
Trộn âm: Jovi

|

Dịch: Pocahontas Nguyen

Continue reading

[Đổng Trinh] TRUYỀN THUYẾT

chuan shuo

傳說

TRUYỀN THUYẾT

*Ca khúc chủ đề kịch truyền thanh “THỦY MẶC ĐAN THANH – CỬU ÂM TRINH KINH” *

原著/策劃:狐蘇
Nguyên tác / Cốt truyện: Hồ Tô

作詞:曉川
Lời: Hiểu Xuyên

作曲/編曲/二胡:HBY
Nhạc / Biên soạn / Nhị hồ: HBY

笛子:沉一容
Sáo: Trầm Nhất Dung

演唱:董貞
Trình bày: Đổng Trinh

和聲編寫:漂移先鋒
Hòa thanh biên soạn: Phiêu Di Tiên Phong

和聲:許多葵
Hòa thanh: Hứa Đa Quỳ

後期:Eric。週
Hậu kỳ: Eric. Châu

視頻:墨染
Video: Mặc Nhiễm

題字: 袖染尘殤
Đề chữ: Tụ Nhiễm Trần Thương

海報:芷兮
Poster: Chỉ Hề

Dịch: POCAHONTAS NGUYEN

Continue reading