Mặc Thính

Độc ỷ trúc chi, mặc thính cầm tiêu, hồn vãng thanh hương

 

       • Đổng Trinh | 董貞

Giang Hồ [cùng Thịnh Uy] | 江湖

Hoa Tưởng Dung  | 花想容

Hồi Đáo Khởi Điểm | 回到起點

– Lan Dạ | 蘭夜

Mộng Thái Vãn | 夢太晚

Phong Bi [cùng Tiểu Kha] | 風碑

Thiên Chi Cấm | 天之禁

Truyền Thuyết | 傳説

Túy Mộng Tiên Lâm | 醉夢仙霖

Ỷ Thiên Kiếm Vũ | 倚天劍舞

………………….+ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 4

       • Chanh Dực 【Mặc Minh Kỳ Diệu】 | 橙翼

Bán Sinh Thán | 半生嘆

– Chung Chương

– Cố Mộng

………………….+ Bán Sinh Thán – Diễn xuôi

       • Hà Đồ 【Mặc Minh Kỳ Diệu】 | 河圖 (墨明棋妙)

Manh Nhãn Họa Sư | 盲眼畫師

Phong Khởi Thiên Lan | 風起天蘭

Thốn Lũ | 寸縷

       • HITA 【Mặc Minh Kỳ Diệu】 (墨明棋妙)

Thù Đồ | 殊途

Tiên Cốt Sanh Thu | 仙骨生秋

       WALKER

Chiến Tướng | 戰將

– Đao Tàng Nguyệt Quang | 刀藏月光

Phong Hoa Chuyển Thuấn | 風華轉瞬

Việt Nhân Ca | 越人歌

       NHẠC KHÁC

Bỉ Ngạn Phù Đăng — Đông Ly | 彼岸浮燈

Giang Hồ Tái Kiến — Hồ Ngạn Bân | 江湖再見

Hồng Nhan Nhược Tuyết — Thiếu Tư Mệnh & TACKE Trúc Tang | 紅顔若雪

Kiếm Tâm — Trương Kiệt | 劍心

Long Lân — Trương Kiệt | 龍鱗

Lộng Hoa Vũ — Huyền Thương | 弄花無

Phá Hiểu Vị Hiểu — Ngự Hoàng Thất (Lam Mặc Bảo) – Mặc Minh Kỳ Diệu | 破曉未曉

Phiêu Miểu Giang Hồ — CRITTY & Tiêu Mộng Lâm | 飄渺江湖

Sát Phá Lang — JS | 殺破狼

Tuyên — Tiểu Khúc Nhi ft. Ngũ Sắc Thạch Nam Diệp |

Advertisements
1 Comment

One thought on “Mặc Thính

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s