Tag Archive | ckkd2

[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm cuối – TRĂNG LẠNH

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

zuihou

— Đêm cuối —

TRĂNG LẠNH

 "Nhưng sau cùng, y vẫn trở về bên cạnh hắn."

Continue reading

Advertisements

[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ sáu – HOÀNG HÔN

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

huayue

— Đêm thứ sáu —

HOÀNG HÔN

 "Đợi lúc hoàng hôn, giấc mộng lúc ban ngày sẽ bị bóng tối bao phủ."

Continue reading

[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ năm – CHIM LIỆNG

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

xieyi

— Đêm thứ năm —

CHIM LIỆNG

 "Tựa như chim liệng, nghênh đón trước mắt quãng đường gió bụi mịt mờ vô tận.
Dẫu những gì đôi cánh chở theo ngày càng nặng nề,
vẫn không biết mệt mỏi bay lượn, tìm kiếm điểm kết hiện hữu người."

Continue reading

[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ tư – BÓNG RÂM

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

chuqi

— Đêm thứ tư —

BÓNG RÂM

 "Những điều hắn dạy bảo, chìm xuống góc tối trong lòng,
trở thành bóng râm."

Continue reading

[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ ba – SẮC MÀU

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

shenxi

— Đêm thứ ba —

SẮC MÀU

 "Con người chỉ cần tin tưởng thứ gì,
sẽ bị nhuộm lên sắc màu của thứ ấy."

Continue reading

[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ hai – VẾT NỨT

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

shenye cangming

— Đêm thứ hai —

VẾT NỨT

 " Vết nứt trước giờ đã tồn tại nơi đó, chỉ là tại thời khắc ban sơ,
hai người họ đều tận lực không chịu đối mặt..."

Continue reading

[NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN] Đêm thứ nhất – CÁI GIÁ

NGUYỆT LÃNH THIÊN SƠN

Tác giả: BẠO HỔ PHÙNG HÀ

Dịch & Biên tập: POCAHONTAS NGUYEN

|-|-|

shenye chuqi

— Đêm thứ nhất —

CÁI GIÁ

 " Thẩm Dạ từng nói: Thế gian này rất công bằng, có được ắt có mất...
Bất kỳ sự việc nào, cũng sẽ có cái giá tương xứng của nó."

Continue reading